Schelp en Gruis De Kaloot Borssele, Zeeland, NL De Kaloot is een uniek stukje Zeeuws strand. Naast hedendaagse schelpen is er op het strand een bijna continue aanvoer van fossiele schelpen uit de diepe delen van de Westerschelde die door de scheepvaart worden losgewoeld en op de Kaloot terechtkomen. Ook worden uit vergane VOC schepen vaak “Geldcowries” uit het Pacifisch gebied en pijpekoppen op het strand gevonden. Ook is het mogelijk fossiele haaientanden te vinden op de Kaloot. Op dit strand zijn geen voorzieningen beschikbaar.